Nowa firma - bilans-platniczy

Bilans płatniczy

nowa-firma.com.pl


bilans płatniczy jest to ogólne zestawienie wartości wszystkich transakcji ekonomicznych wykonanych w danym czasie pomiędzy krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. W zależności od czasu, jaki obejmuje, może być roczny, półroczny albo kwartalny taki bilans płatniczy. Może także tyczyć się pewnego wyznaczonego obszaru.

bilans płatniczy raportuje o relacjach gospodarki krajowej z zagranicą. Dzięki niemu możemy dokonać oceny sytuacji gospodarczej oraz określić politykę ekonomiczną. Okazuje bezpośrednią strukturę oraz poziom obrotów płatniczych z zagranicą. Obrazuje rodzaj powiązań kraju z gospodarką światową oraz stopień otwarcia gospodarki.

W bilansie płatniczym są umieszczone wszystkie informacje na temat rodzai transakcji. Da się je podzielić na odpłatne i nieodpłatne jak również na grupy:

  • rachunek obrotów bieżących,
  • rachunek obrotów kapitałowych,
  • rachunek zmian rezerw rządowych.


Każda jedna transakcja posiada dwie pozycje takie jak Winien i Ma. Wszystkie transakcje, które powiększają aktywa kraju czyli jak wartość towarów importowanych lub należności zwiększające rezerwy walutowe kraju wpisywane są po stronie Winien. Z kolei transakcje, które zmniejszają aktywa kraju czyli wartości towarów eksportowych umieszczamy po stronie Ma. Zazwyczaj bilans płatniczy jest wyrównany.